martes, marzo 25, 2008

A nosa lyngoage. O galego na Idade Media.

Recentemente ven de se subir á rede e poñer en descarga gratuita en .pdf o volume A nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, unha obra de autoría múltiple baixo a coordinación e edición da profesora e filóloga Ana Isabel Boullón Agrelo, da Universidade de Santiago. Editado polo Consello da Cultura Galega, este libro dá conta dos inicios do galego coma lingua escrita cara o cerne da Idade Media, adicándose non só á filoloxía, senón tamén á paleografía e á propia historia medieval galega dos séculos XII a XIV.
En determinados artigos faise referencia relativamente ampla ás fontes medieváis do Arquivo da Catedral de Santiago, coma nos traballos de Xosé Miguel Andrade Cernadas ou de Santiago López Martínez Moras, entre outros.
A descarga gratuíta da obra pode realizarse na mediateca do Consello da Cultura Galega:
------------
Recientemente se ha subido a la red y abierto el acceso en descarga gratuita en .pdf el volúmen A nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, una obra de autoría múltiple bajo la coordinación y edición de la profesora y filóloga Ana Isabel Boullón Agrelo, de la Universidade de Santiago de Compostela. Editado por el Consello da Cultura Galega, este libro da cuenta de los inicios del gallego como lengua escrita hacia los siglos centrales de la Edad Media, dedicándose no solo a la filología, sino también a la paleografía y a la propia historia medieval de los siglos XII-XIV.
En determinados artículos se hace una referencia relativamente amplia a las fuentes medievales del Archivo de la Catedral de Santiago, como en los trabajos de José Miguel Andrade Cernadas y de Santiago López Martínez Moras, entre otros.
La descarga gratuíta de la obra se puede realizar en la mediateca del Consello da Cultura Galega:

No hay comentarios: