jueves, diciembre 09, 2010

Ex libris Gallaeciae.

Estase a desenvolver na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) a exposición Ex libris Gallaeciae, que pretende amosar unha escolma de pezas representativas da riqueza bibliográfica da cultura galega ao longo da súa historia. Comisionada por Xosé R. Barreiro e Xosé L. Axeitos, ambos membros da Real Academia Galega, xunta esta exposición 83 pezas, entre as que se contan o primeiro mapa do Reino de Galicia, o primeiro documento en galego, de mediados do século XIII, e, aínda que non posúe pezas do ACS, é unha boa ocasíón para admirar algunha das copias máis antigas do Códice Calixtino.
----------------
La Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela) está desarrollando la exposición Ex libris Gallaeciae, que pretende presentar un conjunto de piezas representativas de la riqueza bibliográfica de la cultura gallega a lo largo de su historia. Comisionada por Xosé R. Barreiro y Xosé L. Axeitos, ambos miembros de la Real Academia Galega, aúna esta exposición 83 piezas, entre las que se cuentan el primer mapa del Reino de Galicia, el primer documento en gallego, de mediados del siglo XIII, y, aunque no posee piezas del ACS, es una buena ocasión para admirar una de las copias más antiguas del Códice Calixtino.

Vista exterior de la Ciudad de la Cultura.

No hay comentarios: