jueves, mayo 03, 2012

Compostela, a nova Xerusalén - Compostela, la nueva Jerusalén.

Ven de ser editada a obra Compostela, a nova Xerusalén. Guía-estudo do Pórtico da Gloria e da Catedral compostelá, do autor Xoán Manuel Neira Pérez. Nela raise un repaso á historia xacobea, dende a inventio (tema no que andamos actualmente a debullar) até a configuración morfolóxica e simbólica do Pórtico da Gloria e logo a consagración do templo catedralicio. Publicada pola editorial Mendaur, agradécese unha revisión do tema e unha síntese interpretativa nova; reprodúcese na obra a miniatura de Teodomiro e o sepulcro no Tombo A.
------------------
Acaba de ser editada la obra Compostela, a nova Xerusalén. Guía-estudo do Pórtico da Gloria e da Catedral compostelá, del autor Xoán Manuel Neira Pérez. En ella se realiza un repaso a la historia jacobea, desde la inventio (tema en el que estamos actualmente profundizando) hasta la configuración morfológica y simbólica del Pórtico de la Gloria y posteriormente la consagración del templo catedralicio. Publicada por la editorial Mendaur, se agradece una revisión del tema y una síntesis interpretativa nueva; se reproduce en la obra la miniatura de Teodomiro y el sepulcro en el Tumbo A.No hay comentarios: