miércoles, julio 30, 2008

O Cebreiro e o seu poboamento dende época medieval.

A documentalista Bibiana Castro Ramil atópase realizando unha estancia de consulta no Arquivo da Catedral de Santiago, tratando de localizar información encol do enclave galego de O Cebreiro. Dita investigación oriéntase especialmente ao achádego de datos que ilustren a estructura de poboamento do lugar e a existencia dun priorado e unha hospedería no mesmo. Esta labor insírese no proceso de documentación dun proxecto da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para intervención no hábitat tradicional e, neste caso, recuperación das pallozas do entorno.
A consulta céntrase na recopilación bibliográfica de datos e na consulta dos catálogos de documentación dende época medieval. --------------- La documentalista Bibiana Castro Ramil se encuentra realizando una estancia de consulta en el Archivo de la Catedral de Santiago, tratando de localizar información acerca del enclave gallego de O Cebreiro. Dicha investigación se orienta especialmente a la estructura de poblamiento del lugar y a la existencia de un priorato y una hospedería en el mismo. Esta labor se enmarca en el proceso de documentación de un proyecto de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia para la intervención en el hábitat tradicional y, en este caso, recuperación de las pallozas del entorno.
La consulta se centra en la recopilación bibliográfica de datos y en la consulta de los catálogos de documentación desde época medieval.

No hay comentarios: