miércoles, diciembre 20, 2006

Visitas: alumnos da USC.

O día 19 de decembro o ACS recibiu dúas visitas procedentes da Universidade de Santiago de Compostela, orientadas a unha toma de contacto directo coa documentación medieval. Por unha banda un reducido grupo de estudiantes da facultade de Filoloxía, coa profesora Ana Boullón á fronte, visitaron o ACS pola mañá. Na súa visita puideron ver non só as instalacións do arquivo, senón unha selección de documentos medievais, entre os que se contaban algúns documentos soltos dos séculos XII-XIII. Xa pola tarde o grupo de visitantes estaba integrado por alumnos de paleografía da Facultade de Historia, xunto cunha alumna de doutoramento, guiados pola profesora Ana Suárez. Tras un percorrido polas estancias do arquivo, a visita centrouse no traballo arquivístico e de investigación que se está a desenrolar no ADM-ACS, a instalación dos documentos medievais, o encapsulado dos mesmos e nun exame directo desa documentación.

lunes, diciembre 18, 2006

Noticias: El Área de Documentación Medieval del ACS en Medievalismo.org.

Al igual que ya se hiciera eco del nacimiento del presente blog, el portal www.medievalismo.org, especializado en historia medieval, recoge en su apartado de noticias la creación definitiva del ADM-ACS. Dicha noticia se encuentra recogida en: