jueves, mayo 31, 2007

Visitas: alumnos de Fontes para a Historia da Arte Medieval da Universidade de Santiago.

O martes 29 deste mes vense de producir unha nova visita aos fondos medievais do Arquivo da Catedral de Santiago. Desta volta foi un grupo de alumnos de Fontes para a Historia da Arte Medieval, na licenciatura de Arte da USC. Os alumnos, coa profesora Dolores Fraga á fronte, puderon coñecer de primeira man os tipos documentais máis salientados no ACS en relación coa historia da arte, tanto de época medieval coma documentos modernos que puideran ter información anterior, caso das visitas arcebispais.
Ademais puideron ve-las miniaturas do tombo A e do Códice Calixtino, nos seus facsímiles, así coma do tombo B, todos eles orientados ás representacións arquitectónicas e artísticas miniadas que os decoran, ademais dunha breve explicación da historia arquivística dos volumes.
Unha visita que se repetirá cun novo grupo o venres 1 de xuño.

jueves, mayo 24, 2007

Publicaciones en red del ADM: Materiales didácticos, 3. La documentación medieval del ACS y su aplicación a la historia del arte.

Colgamos por fin en red el número 3 de los Materiales didácticos del ADM-ACS, una vez solucionados ciertos problemas de registro. Este número está dedicado a la documentación medieval del Archivo de la Catedral y la aplicación de su información a la historia del arte.
Así, por una parte, consideramos los elementos artísticos visuales, como pueden ser las miniaturas o las representaciones arquitectónicas en algunas ilustraciones de los tumbos, y, por otra, las unidades documentales susceptibles de ser consultadas para trabajos relacionados con aspectos histórico-artísticos. Aquí destacamos los tomos de actas capitulares, que pueden dar información de obras, destrucciones, reparaciones, etc., los libros de fábrica y hacienda, y los libros de visitas arzobispales.
Este material tendrá su utilidad en una serie de visitas concertadas por el departamento de arte medieval de la Universidade de Santiago de Compostela que se realizarán en breve. Esperamos, igualmente, que sirva a todos aquellos interesados en la documentación medieval del ACS. La publicación, al igual que sus predecesoras, pasa a integrarse permanentemente en el área de Descargas Gratuitas de este blog. El link (trabajamos nuevamente con megaupload) es el siguiente:

martes, mayo 22, 2007

Visitas: alumnos de Diplomática da Universidade de Santiago de Compostela (II)

A visita realizada o luns 15 de maio por un grupo de alumnos da asignatura de Diplomática da Facultade de Historia (Universidade de Santiago) ao ACS, centrada na tradición documental e sixilografía, vense de completar o luns 21 cunha segunda parte, novamente co contacto da prof.ª D.ª Ana Suárez.
Neste caso esta segunda visita versou encol dos tipos documentais medievais dos arquivos eclesiásticos, especialmente do ACS, e encol da diplomática pontificia nos fondos da institución. Así, os alumnos puideron ver in situ tomos das Actas Capitulares, algún libro de fábrica e facenda e, especialmente, unha serie de documentos pontificios, coma privilexios ou litteræ apostolicæ. Todo elo explicado e orientado, monográficamente, ao propio tema da visita.

miércoles, mayo 16, 2007

Publicaciones en red del ADM: Materiales didácticos, 2. Tipos documentales eclesiásticos y diplomática pontificia en la documentación medieval del ACS

Incorporamos a las publicaciones en red y a las descargas gratuitas el número 2 de los Materiales Didácticos del Área de Documentación Medieval del ACS. Bajo el título Tipos documentales eclesiásticos y diplomática pontificia en la documentación medieval del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago, desarrollamos en él aspectos prácticos de la tipología documental en el ACS, centrándonos en los tipos documentales medievales generados por el Cabildo compostelano, como pueden ser las Actas Capitulares o los Tumbos. Por otra parte reflejamos la variedad diplomática fundamental que se encuentra en la documentación pontificia de época medieval custodiada en el ACS.

Un material escueto pero ilustrativo para los grupos de diversas facultades que visitan el archivo centrados en diplomática y archivística eclesiástica, así como introductorio para los interesados e investigadores en general. Uno de tales grupos, de la Universidade de Santiago, realizará una visita en breve, con la prof.ª Ana Suárez.

El enlace es el siguiente:

Materiales didácticos, 2. Tipos documentales eclesiásticos y diplomática pontificia en la documentación medieval del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago.

martes, mayo 15, 2007

Visitas: alumnos de Diplomática da Universidade de Santiago de Compostela.

Continuando coa política de difusión e apertura da información do ADM-ACS de cara a sociedade, así como da colaboración con institucións dedicadas á formación de futuros historiadores ou persoas relacionadas co eido do patrimonio documental, vense de producir unha nova visita de alumnos da USC aos fondos medievais do Arquivo da Catedral.
Neste caso tratouse dun grupo de alumnos da materia de Diplomática, guiados pola profesora Ana Suárez. A visita consistiu nun recorrido por determinadas salas do Arquivo e un exame da documentación medieval orientado á tradición documental e á sixilografía da Idade Media nos fondos do ACS. Así, puideron contemplar tanto algunha obra facsímil coma orixinais, casos do Tombo B, Libros de Actas Capitulares, documentación pontificia do século XV, documentación real do XIII-XIV ou un orixinal do século XI.
Os arredor de 15 integrantes do grupo puideron examinar in situ a identificación da tradición documental, examinar a morfoloxía dos documentos e ver selos plomados e de cera orixinais da documentación pontificia e real medieval. Un perfecto complemento, iso cremos, da formación teórica.