lunes, octubre 26, 2009

Visita de la USC.

Hoy se han realizado dos visitas a las instalaciones del ACS, con especial atención a los fondo medievales del archivo; se ha tratado de dos grupos de una veintena de alumnos de la licenciautura de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, con los profesores Ermelindo Portela Silva y M.ª del Carmen Pallares al frente. Dichos alumnos cursan las asignaturas de Historia Medieval e Historia Medieval de Galicia, por lo que la visita se ha centrado en fondos como la Colección de Documentos Sueltos, los tomos de Actas Capitulares del siglo XV o los códices, tumbos y cartularios.

jueves, octubre 22, 2009

Historia de Diego Gelmírez.

El ACS ha concedido la autorización para reproducir una serie de imágenes de su documentación medieval que ilustrarán el catálogo de la exposición Compostela e Europa: a historia de Diego Xelmirez.
La interesante figura del prelado, fundamental en el desarrollo no sólo compostelano sino peninsular de la primera mitad del siglo XII, será objeto de una exposición itinerante con tres sedes, Santiago de Compostela, París y Roma, a lo largo del próximo Año Santo 2010. El Archivo de la Catedral ha concedido la edición de algunas imágenes de sus fondos para el catálogo y artícculos, como algunas letras capitales del Códice Calixtino o la miniatura del Tumbo B. Se negocia además, actualmente, la cesión de piezas para la muestra, algo de lo que os informaremos cumplidamente.
Diego Gelmírez en las fuentes medievales.

martes, octubre 20, 2009

A Compostela medieval.

ACS, a traveso da Área de Documentación Medieval, e o Cabido da Catedral de Santiago colaborarán próximamente co programa Compostela medieval do Concello de Santiago de Compostela, fundamentado no coñecemento do mundo compostelán na Idade Media por parte de estudantes de terceiro ciclo de Primaria. Os grupos poderán visitar gratuitamente o claustro da Catedral, cunha explicación encol da Catedral na época medieval, e dende o ACS agardamos poder dar unhas breves intervencións encol do mundo cultural e a documentación medieval compostelá.
Un programa que se desenvolverá entre fináis de outubro e inicios de novembro, e que pode traer moi bos resultados, non só para a 'canteira' de historiadores e medievalistas, senón para estudantes con inquedanzas e gusto pola Historia.
Para os interesados, a inscrición está xa aberta na páxina do Concello:

A muralla de Compostela cara o s. X.

viernes, octubre 16, 2009

Materiales de 'Articulación del espacio y comunicación en el Barbanza medieval'.

Tal y como anunciamos en este blog, el pasado fin de semana se han celebrado en Pobra do Caramiñal las VIII Xornadas de Patrimonio do Barbanza, dedicadas en esta ocasión a los caminos y vías de comunicación; desde el ADM-ACS, ante la invitación de miembros del CSIC, hemos participado colaborando en la ponencia "Entrámbalasdúas rías: Arqueoloxía, vías de tránsito e paisaxe no Barbanza", con Xurxo M. Ayán (CSIC) y Leonardo González (Alicerce S.L.).
Nuestra participación se ha fundamentado en una panorámica por la articulación del espacio en la alta y plena Edad Media en el Barbanza, para lo cual hemos elaborado una presentación pps que ahora colgamos en .pdf en nuestro Scriptorium ADM, en el apartado de Producción Científica, para todos aquellos que os interese.
El link es:

jueves, octubre 15, 2009

El Seminario de Estudios Redondeláns y el canónigo Juan Alfonso de Touriz (1351).

En un acto celebrado el pasado viernes día 6 se ha presentado en la Casa da Torre de Redondela (Pontevedra) el número 5 del boletín del Seminario de Estudios Redondeláns (SEREN). Uno de los artículos que incluye es "Unha provisión pontificia para a igrexa de Santiago de Redondela (1351)" (pp.25-40), en el cual se desarrolla la posesión de la iglesia a mediados del siglo XIV en base a fuentes del Archivo Secreto Vaticano y del Archivo de la Catedral de Santiago, principalmente de la carpeta nº 13 de la Colección de Documentos Sueltos.
Reproducimos el abstract e índice, que están en gallego e inglés:
"Presentamos neste artigo unha referencia encol da igrexa de Santiago de Redondela de mediados do século XIV e inserida nun documento do Arquivo Segredo Vaticano. Ao fío da provisión dunha canonxía na igrexa de Santiago de Compostela, dase noticia da posesión do beneficio redondelán por Xoán Afonso de Touriz. Intrerpretamos este documento no seo da documentación pontificia e o devir da Igrexa occidental no século XIV, e editamos a fonte.
Sumario: 1) O Arquivo Vaticano, a documentación parroquial galega e a vila de Redondela. 2) O beneficio da igrexa de Santiago de Redondela nunha provisión pontificia de 1351. 3) Apéndice."
----------------
Nun acto celebrado o pasado venres día 6 vense de presentar na Casa da Torre de Redondela (Pontevedra) o número 5 do boletín do Seminario de Estudios Redondeláns (SEREN). Un dos artigos que se inclúen é "Unha provisión pontificia para a igrexa de Santiago de Redondela (1351)" (pp. 25-40), no cal se desenvolve a posesión do beneficio a mediados do século XIV en base a fontes do Arquivo Segredo Vaticano e do Arquivo da Catedral de Santiago, principalmente da carpeta nº 13 da Colección de Documentos Soltos.
----------------
We reproduce the english abstract and summary:
We present in this paper one reference about the church of Santiago de Redondela from the middle 14th century and inserted in a document of the Vatican Secret Archive. Related with the provision of one benefit on the chapter of the cathedral of Santiago de Compostela, we have one new about the possession of the Redondelan benefit by Juan Alfonso de Touriz. We analyze the document in the corpus of the pontifical documentation and on the history of the western Church in 14th century; as appendix we publish the source.
Summary: 1) The Vatican Archive, the Galician parochial documentation and the villa of Redondela. 2) The benefit of the church of Santiago de Redondela in one pontifical provision of 1351. 3) Appendix.

Cubierta de este nº 5 (2008)

miércoles, octubre 07, 2009

ACS, Barbanza e a articulación do espacio na Idade Media - ACS, Barbanza y la articulación del espacio en a Edad Media

O ADM-ACS participará esta fin de semana nas VIII Xornadas sobre Patrimonio Etnográfico no Barbanza, celebradas este ano baixo o título de "Na procura dos Camiños Antigos" e organizadas pola Asociación O Faiado2 e o concello da Pobra do Caramiñal, entre outros. A nosa participación será no marco da ponencia "Entrámbalas dúas rías: Arqueoloxía, vías de tránsito e paisaxe no Barbanza", realizada de xeito conxunto con membros do Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe-CSIC (Xurxo M. Ayán Vila e Pastor Fábregas Álvarez) e da empresa Alicence S.L. (Leonardo González Pérez). Nela trataremos de facer un percorrido polo artellamento do espacio do Barbanza dende a Antigüidade á época contemporánea, pasando pola consideración do triangulo formado por fontes escritas, arqueoloxía e espacio na Idade Media.
As xornadas terán lugar no Auditorio do Museo Valle-Inclán de Pobra do Caramiñal, o sábado día 10, de 09:30 a 14:30 h., e a nosa ponencia partires das 10:30h.
--------------
EL ADM-ACS participará este fin de semana en las VIII Jornadas sobre Patrimonio Etnográfico en el Barbanza, celebradas este año bajo el título de "En la búsqueda de los Caminos Antiguos" y organizadas por la Asociación O Faiado2 y el municipio de Pobra do Caramiñal, entre otros. Nuestra participación será en el marco de la ponencia "Entrámbalas dúas rías: Arqueoloxía, vías de tránsito e paisaxe no Barbanza", realizada de modo conjunto con miembros del Laboratorio de Arqueología del Paisaje-CSIC (Xurxo M. Ayán Vila y Pastor Fábregas Álvarez) y de la empresa Alicerce S.L. (Leonardo González Pérez). En ella trataremos de hacer un recorrido por la articulación del espacio del Barbanza desde la Antigüedad a la época contemporánea, pasando por la consideración del triangulo formado por fuentes escritas, arqueología y espacio en la Edad Media.
Las jornadas tendrán lugar en el Auditorio del Museo Valle-Inclán de Pobra do Caramiñal, el sábado día 10, de 09:30 a 14:30 h., y nuestra ponencia partir de las 10:30h.

jueves, octubre 01, 2009

Manuscritos, López Ferreiro e Guerra Campos, testemuñas do medievo.

O estudio da Idade Media non sería posible, obviamente, sen a conservación dos seus fondos, e tampouco sen a difusión dos mesmos. É por iso polo que incorporamos tres publicacións ás nosas descargas; trátase dos catálogos relativos a tres coleccións do Arquivo con enorme relación co mundo medieval: as de Manuscritos, o cóengo López Ferreiro e o investigador X. Guerra Campos. En cada un deles atópanse múltiples referencias a documentación, especialmente no de López Ferreiro, a investigación, sobre todo no de Guerra Campos, ou a obras e fontes, no de Manuscritos, xunto con outros contidos de época máis moderna.
Estas obras foron elaboradas polos investigadores do ACS M.ª Elena Novás Pérez (Guerra Campos) e Xosé M. Sánchez Sánchez (Manuscritos e López Ferreiro), e editadas, como xa comentamos aquí, polo Consello da Cultura Galega.
Os tres están en descarga gratuita en no noso Scriptorium-ADM, no apartado de Producción científica e monografías. Que estes tres legados pasen agora a novos invetigadores e continúen facendo historia (medieval).
---------------
El estudio de la Edad Media no sería posible, obviamente, sin la conservación de sus fondos documentales, y tampoco sin la difusión de los mismos. Es por ello por lo que incorporamos tres nuevas publicaciones a nuestras descargas; se trata de los catálogos relativos a tres colecciones del ACS con enorme relación con el mundo medieval: las de Manuscritos, el canónigo López Ferreiro y el investigador J. Guerra Campos. En cada uno de ellos se encuentran múltiples referencias a la documentación, especialmente en el de López Ferreiro, a la investigación, sobre todo en el de Guerra Campos, o a obras y fuentes, en el de Manuscritos, junto con otros contenidos de época más moderna.
Estas obras han sido elaboradas por los investigadores del ACS M.ª Elena Novás Pérez (Guerra Campos) y Xosé M. Sánchez Sánchez (Manuscritos y López Ferreiro), y editadas, como ya hemos comentado aquí, por el Consello da Cultura Galega.
Los tres están en descarga gratuita en nuestro Scriptorium-ADM, en el apartado de Producción científica y monografías. Que estos tres legados pasen ahora a nuevos investigadores y continúen haciendo historia (medieval).
Antonio López Ferreiro y J. Guerra Campos