jueves, octubre 01, 2009

Manuscritos, López Ferreiro e Guerra Campos, testemuñas do medievo.

O estudio da Idade Media non sería posible, obviamente, sen a conservación dos seus fondos, e tampouco sen a difusión dos mesmos. É por iso polo que incorporamos tres publicacións ás nosas descargas; trátase dos catálogos relativos a tres coleccións do Arquivo con enorme relación co mundo medieval: as de Manuscritos, o cóengo López Ferreiro e o investigador X. Guerra Campos. En cada un deles atópanse múltiples referencias a documentación, especialmente no de López Ferreiro, a investigación, sobre todo no de Guerra Campos, ou a obras e fontes, no de Manuscritos, xunto con outros contidos de época máis moderna.
Estas obras foron elaboradas polos investigadores do ACS M.ª Elena Novás Pérez (Guerra Campos) e Xosé M. Sánchez Sánchez (Manuscritos e López Ferreiro), e editadas, como xa comentamos aquí, polo Consello da Cultura Galega.
Os tres están en descarga gratuita en no noso Scriptorium-ADM, no apartado de Producción científica e monografías. Que estes tres legados pasen agora a novos invetigadores e continúen facendo historia (medieval).
---------------
El estudio de la Edad Media no sería posible, obviamente, sin la conservación de sus fondos documentales, y tampoco sin la difusión de los mismos. Es por ello por lo que incorporamos tres nuevas publicaciones a nuestras descargas; se trata de los catálogos relativos a tres colecciones del ACS con enorme relación con el mundo medieval: las de Manuscritos, el canónigo López Ferreiro y el investigador J. Guerra Campos. En cada uno de ellos se encuentran múltiples referencias a la documentación, especialmente en el de López Ferreiro, a la investigación, sobre todo en el de Guerra Campos, o a obras y fuentes, en el de Manuscritos, junto con otros contenidos de época más moderna.
Estas obras han sido elaboradas por los investigadores del ACS M.ª Elena Novás Pérez (Guerra Campos) y Xosé M. Sánchez Sánchez (Manuscritos y López Ferreiro), y editadas, como ya hemos comentado aquí, por el Consello da Cultura Galega.
Los tres están en descarga gratuita en nuestro Scriptorium-ADM, en el apartado de Producción científica y monografías. Que estos tres legados pasen ahora a nuevos investigadores y continúen haciendo historia (medieval).
Antonio López Ferreiro y J. Guerra Campos

No hay comentarios: