miércoles, octubre 15, 2008

II Leccións Xacobeas.

Hoxe dan comezo na Facultade de Historia da Universidade de Santiago de Compostela as II Leccións Xacobeas: Tras o legado do Apóstolo, organizadas pola propia USC e dirixidas polo profesor Miguel Taín Guzmán. Nelas atoparemos diversas investigacións encol do feito xacobeo, salientando a que versa sobre o "Códice Calixtino: predominio litúrxico", do arquiveiro da Catedral D. José M.ª Díaz.
As xornadas terán lugar no Paraninfo da facultade e se estenderán ate o venres 17. Para máis información seguir o link:
----------------------------------------
Hoy dan inicio en la Facultad de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela las II Lecciones Jacobeas: Tras el legado del Apóstol, organizadas por la propia USC y dirigidas por el profesor Miguel Taín Guzmán. En ellas encontraremos diversas investigaciones acerca del hecho jacobeo, destacando la que versa sobre el "Códice Calixtino: predominio litúrxico", del archivero de la Catedral D. José M.ª Díaz. Las jornadas tendrán lugar en el Paraninfo de la Universidad y se extenderán hasta el viernes 17. Para más información seguir el link: II Jornadas Jacobeas.

No hay comentarios: