martes, julio 07, 2009

O Calixtino na 'Aula de Galego' da Xunta de Galicia.

O ADM-ACS ven de rematar a xestión da autorización para emprego de imaxes á editorial Difusión sobre unha ilustración do Liber Sancti Iacobi, en concreto sobre o folio 1rº do Codex. A petición orientábase ao emprego dunha imaxe do Calixtino para a ilustración do volume Aula de galego, elaborado pola Xunta de Galicia e utilizado principalmente nos centros universitarios ou escolas de idiomas onde se ensina o galego.
------------------
El ADM-ACS acaba de finalizar la gestión de la autorización para uso de imágenes a la editorial Difusión sobre una ilustración del Liber Sancti Iacobi, en concreto sobre el folio 1rº del Codex. La petición realizada se orientaba al empleo de una imagen del Calixtino para ilustración del volumen Aula de galego, elaborado por la Xunta de Galicia y utilizado principalmente en los centros universitarios o escuelas de idiomas donde se enseña el gallego.

No hay comentarios: