martes, diciembre 21, 2010

Miscelánea d'A Estrada e López Ferreiro. Miscelándea de A Estrada y López Ferreiro.

O vindeiro martes, día 28, ás 20:00 h. presentarase, na sala de exposicións Caixanova, de Santiago de Compostela (prz. Cervantes) o volume XIII da revista A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, pubicada polo Museo manuel Reiomóndez Portela. Oriéntase, esta publicación ao patrimonio histórico e cultural estradense e, nesta ocasión, contribuímos dende o ADM-ACS cun artigo encol do historiador, arqueólogo, medievalista e cáseque tódolos -istas das ciencias históricas, Antonio López Ferreiro, neste centenario do seu falecemento; un texto co título "A Estrada e as freguesías medievais na obra de Antonio López Ferreiro e os fondos capitulares de Compostela". Debullamos aquí non só na obra ferreiriana, senón nos fondos catedralicios, incorporando algunhas informacións inéditas encol de freguesías galegas dos séculos XIV e XV.
Invitado queda quen desexe asistir, co compromiso de que, a pesares de ser o día 28 de decembro, non se trata de inocentada algunha.
-------------------
El próximo martes, día 28, a las 20:00 h. se presentará, en la sala de exposiciones Caixanova, de Santiago de Compostela (plz. Cervantes) el volumen XIII de la revista A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, pubicada por el Museo Manuel Reiomóndez Portela. Se orienta, esta publicación, al patrimonio histórico y cultural estradense y, en esta ocasión, contribuímos desde el ADM-ACS con un artícuo acerca del historiador, arqueólogo, medievalista y casi todos los -istas de las ciencias históricas, Antonio López Ferreiro, en este centenario de su fallecimiento; un texto con el título "A Estrada e as freguesías medievais na obra de Antonio López Ferreiro e os fondos capitulares de Compostela". Indagamos aquí no sólo en la obra ferreiriana, sino en los fondos catedralicios, incorporando algunas informaciones inéditas acerca de feligresías gallegas de los siglos XIV y XV.
Invitado queda quien desee asistir, con el compromiso de que, a pesar de ser el día 28 de diciembre, no se trata de ninguna inocentada.
Portada dun número da publicación.

No hay comentarios: