martes, junio 05, 2012

Tombo II de Tenzas - Tumbo II de Tenencias.

O estudante e investigador Gonzalo Hermo, que fai pouco estivo traballando encol da toponimia de Taragoña, emprende ahora unha empresa de maior entidade: inicia a súa tese de doutoramento. Baixo a dirección da prof.ª Ana Boullón, Gonzalo desenvolverá o seu traballo sobre o Tombo II de Tenzas do ACS, un códice no que se copian referencias a propiedades e posesións da Igrexa compostelá na baixa Idade Media. O título provisional é: Libro II de Tenzas da catedral de Santiago. Edición crítica e estudio onomástico. ¡Sorte!
-------------
El estudiante e investigador Gonzalo Hermo, que hace no mucho estuvo trabajando acerca de la toponimia de Taragoña, emprende ahora una empresa de mayor entidad: inicia su tesis doctoral. Bajo la dirección de la prof.ª Ana Boullón, Gonzalo desarrollará su trabajo acerca del Tumbo II de Tenencias del ACS, un códice en que se copian referencias a propiedades y posesiones de la Iglesia compostelana en la baja Edad Media. El título provisional es: Libro II de Tenencias de la catedral de Santiago. Edición crítica y estudio onomástico. ¡Suerte!

No hay comentarios: