lunes, febrero 16, 2015

Capela da Trinidade.

O investigador Guillermo Rodríguez Alonso atópase realizando unha estancia de investigación no ACS, no marco dunha pescuda maior encol da Capela da Trinidade na catedral compostelá. Trátase de seguir a historia deste espazo dende os tempos medievais, nun proxecto guiado polo Consorcio de Santiago e, nomeadamente, polo noso bo amigo Juan Conde. Atópase Guillermo consultando manuscritos e libros de Casas e Tenzas, na procura de algunha referencia. Destaca neste sentido a laboura que fixera xa no século XIX Francisco Antonio Espiño, erudito compostelán que recompila amplas referencias da historia da cidade de Santiago e que da lugar a un completo fondo de información, que se custodia ao 50% entre o ACS (na súa colección de Manuscritos) e a Biblioteca Xeral de Universidade.

-----------

El investigador Guillermo Rodríguez Alonso se encuentra realizando una estancia de investigación en el ACS, en el marco de una pesquisa de mayor entidad acerca de la capilla de la Trinidad en la catedral compostelana. Se trata de seguir la historia de este espacio desde tiempos medievales, en un proyecto guiado por el Consorcio de Santiago y, nominalmente, por nuestro buen amigo Juan Conde. Guillermo se encuentra consultando manuscritos y libros de Casas y Tenencias, a la búsqueda de alguna referencia. Destaca en este sentido la labor que había realizado ya en el siglo XIX Francisco Antonio Espino, erudito compostelano que recopila amplias referencias acerca de la historia de la ciudad de Santiago y que da lugar a un completo fondo de información, que se custodia al 50% entre el ACS (en su colección de Manuscritos) y la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago.

No hay comentarios: