viernes, noviembre 20, 2009

A canteira do medievalismo. Programa Compostela Medieval.

Ven de finalizar, onte xoves, a primeira edición do programa Compostela Medieval, desenvolvido dende o Concello de Santiago, coa colaboración de diversas institucións, entre as que se conta o ACS. Como xa informaramos, o programa desenvolvía unha unidade didáctica orientada a alumnos de 3º curso de Primaria encol da cidade de Santiago na Idade Media e do mundo medieval na que se incardina.
O ACS, e nomeadamente o Cabido da Catedral, veñen de colaborar coa cesión de espazos para as visitas, principalmente o claustro capitular. Parte das explicacións aquí realizadas aos rapaces tiñan a documentación compostelá coma cerne, principalmente ao Tombo A e as súas miniaturas, combinadas coa visita ao Panteón Real.
Agardamos, nos próximos días, poder ter unha valoración da experiencia por parte dos responsables das visitas e didáctica encargados polo Concello: a empresa Terceira Persoa.
Un programa de enorme interesantes de cara a difusión e que quizáis encomece a facer unha pequena canteira para o medievalismo galego e hispano.

A "canteira" no Claustro da Catedral, e unha ollada ao medievalismo galaico.
---------------
Ayer jueves ha finalizado la primera edición del programa Compostela Medieval, desarrollado desde el Concello de Santiago, con la colaboración de diversas instituciones, entre las que se cuenta el ACS. Como ya habíamos informado, el programa ha desarrollado una unidad didáctica orientada a alumnos de 3º curso de Primaria acerca de la ciudad de Santiago en la Edad Media y del mundo medieval en el que se incardina.
El ACS, y el Cabildo de la Catedral, han de colaborado con la cesión de espacios para las visitas, principalmente el claustro capitular. Parte de las explicaciones aquí realizadas tenían la documentación compostelana como núcleo, especialmente al Tumbo A y sus miniaturas, combinadas con la visita al Panteón Real.
Esperamos, en los próximos días, poder tener una valoración de la experiencia por parte de los responsables de las visitas y didáctica encargados por el Concello: la empresa Terceira Persoa.
Un programa de enorme interés desde el punto de vista de la difusión, y que quizá empiece a hacer una pequeña cantera para el medievalismo gallego e hispano.

No hay comentarios: